Kontakti


Koordinator i voditelj

Jelena Balent
091 634 87 38
jelena.balent@hrt.hr
jelena.balent@gmail.com

 

Izvršni producent i tehnički koordinator

Valent Samardžija
098 413 331
valent.samardzija@gmail.com

 

Voditelj udruge Vibra

Konrad Lovrenčić
098 614 362
vibra@vibe.hr

Theme designed by: BacklinksIndexer.com